Aanbod en tarieven

Kosten van advies

Sinds de invoering van het provisieverbod in 2013 betaalt u direct een bepaald bedrag voor een financieel advies, waar voorheen de kosten vaak verwerkt waren in het product (zoals een hypotheek) dat uiteindelijk werd aangeschaft.

Hierdoor heeft u meer inzicht in de kosten van het advies gekregen. Uit onderzoek is echter ook gebleken dat de meeste Nederlanders de kosten van een advies noemen als mogelijke drempel bij de beslissing om al dan niet een financieel adviseur in de arm te nemen.

Betaalbaar advies

Een van de belangrijkste redenen voor de oprichting van Veenz: een persoonlijk financieel plan (verkort of uitgebreid) moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn.

Om dit te kunnen realiseren heb ik een 4-keuze model ontwikkeld om tot de best passende begeleiding te komen:

1. Quick Scan

2. Full Scan

3. Verkort Financieel Plan (VFP)

4. Persoonlijk Financieel Plan (PFP)

In de tabel hiernaast is schematisch weergegeven, wat elke keuze omvat incl. standaard tarief.

Korte uitleg keuzes

De Quick Scan is met name ontwikkeld om snel overzicht te verkrijgen in de huidige financiële onderdelen. Tevens een ideale wijze om nader met Veenz kennis te maken en mijn werkwijze te ervaren.

De Full Scan bevat naast het overzicht van de Quick Scan een tekstuele uitleg van de aanwezige financiële onderdelen èn een grafische weergave van de effecten op de inkomenspositie in de loop van de tijd.

Het Verkort Financieel Plan (VFP) verbindt de onderdelen uit de Full Scan met de scenario’s Lang Leven en Overlijden, zodat u inzicht krijgt in de financiële gevolgen voor nu en de toekomst. De keuzes voor online en/of telefonisch overleg èn het verkort opleveren van de resultaten in een digitaal rapport beperken uw investering.

Het Persoonlijk Financieel Plan (PFP) kent naast de onderdelen uit het VFP een intakegesprek en een adviesgesprek bij de relatie. Tevens wordt een helder en overzichtelijk adviesrapport opgeleverd, zowel hardcopy als digitaal.